noongom, nibmose iyaa megwaayaaking

by waaseyaa'sin christine sy

noongom, ngii gashkendam amiinawaa maanendam. ngii naagadawenimaa, nwii bmose iyaa megwaayaaking. mii’ingwana gaa-izhewebak, ngii bmose iyaa megwaayaaking.

i’widi, ngii bmose. bmose waasa. gii gichi gisinaamagad agwajiing amiinawaa waaseyaa. ngii noogigaabaw. gii bangan amiinawaa ngii bizaanigaabawi. mii dash, ngii noondam bineshiinhyag. nigii noondam niizh paapaasewag, bezhik gjigjiganeshiinhyag. nigii nzhoomiingwen amiinawaa nigii indkid, “hey, hey boozhoo paapaasewag. boozhoo gjigjiganeshiinhyag!”

mii dash, ngii bmose iyaa daabaaning. ngii aapidjii minawaanigwendam. ngii biindaakoonaa.

*

baby talk baby talk baby talk. baby translation.

*

today, i was feeling sad and out of sorts. i thought, i’ll go walk in the woods. so, that’s what happened, i walked over there in the woods.

over there, i walked. far. it was really cold and sunny. i came to a stop. it was quiet and i felt peaceful. then, i heard the birds. i heard two woodpeckers and one chickadee. I smiled and said, “hey hey, hello woodpeckers. hello chickadee!”

then, i walked back to my car. i was very happy. i offered my tobacco.

Advertisements