April is NaPoWri Mo (naanan giizhigad)

by waaseyaa'sin christine sy

zhiishiib life on the frigid ottonabee

floating

do-deedo-deedo-deedo-deedo
deedodeedodeedodeedodeedo

fishing

blop. ba-blop ba-blopblopblop
blop-bloop-baloop baloopbloop
bloobloobloop babloopitybloop

take-off, flying, landing, getting settled

shhhhh tsch tsch tsch tschtschtschtschtsch
whusssshhhhhwhussshhh
shhhhhooooooshooshooshoPPSHOOOOO
shhwewshhwewshhwewshhwew

floating

do-deedo-deedo-deedo-deeeeedo
deedodeedodeedodeedodeedo

fishing

blop. ba-blop ba-blopblopblop
blop-bloop-baloop baloopbloop
bloobloobloop babloopitybloop

blop. ba-lop ba-blopblopblop

Advertisements